Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. bemutatása

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit  Zrt.  (cégjegyzék száma:  11-10-001382)  a korábbi  Remondis Oroszlány Zrt., illetve  Városgazdálkodási Rt.  jogutódjaként működik 1995 óta.

A részvénytársaságban a Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 43,03 %-kal, Oroszlány Városi Önkormányzata 40 %-kal, a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. 16,95 %-kal, illetve egyéni részvényesek 0,02 %-kal tulajdonosok.

Fő tevékenységünk a települési szilárd hulladék gyűjtés, szállítás, kezelés és hulladéklerakó üzemeltetés.


További tevékenységi köreink:

  • iroda, üzlethelyiség bérbeadás, hasznosítás